lu.se

Byggvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Förändring i institutionen

Avdelningen för Byggproduktion, som tidigare fanns inom Institutionen för Byggvetenskaper, är sedan den 1 februari 2016 flyttad till Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi.

Avdelningen för Byggproduktion

Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi