lu.se

Byggvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Förändring i institutionen

Avdelningen för Byggproduktion, som tidigare fanns inom Institutionen för Byggvetenskaper, är sedan den 1 februari 2016 flyttad till Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi.

Avdelningen för Byggproduktion

Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi

Aktuellt

2017-02-17
Licentiatseminarium Byggnadsmekanik

2017-01-20
Disputation Byggnadsmekanik

2016-09-16
Disputation Hållfasthetslära

2016-08-23
Licentiatseminarium Geoteknik