lu.se

Byggvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Håkan Hansson

Position:
Administrativ chef

Tel:
046 222 73 70

E-mail:
hakan.hansson
@construction.lth.se