lu.se

Byggvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Hållfasthetslära

Hållfasthetslära utvecklar metoder och teorier för att kunna bestämma deformationer, spänningar och olika kollapsfenomen för fasta kroppar. Stor vikt läggs vid utvecklingen av grundläggande modeller. Nyckelord: materialmodellering, numeriska metoder, finita element-metoden, brottmekanik, biomekanik, fibermekanik, anisotropi, fasändringar, stora deformationer

Sidansvarig: