lu.se

Byggvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Geoteknik info

Geoteknik omfattar mekanik för jord och berg med tekniska tillämpningar. Exempel på tillämpningar är analys av bärighet, sättningar och vibrationer samt studier av frågor rörande grundläggning, jordstabilisering, stödkonstruktioner och struktur/ jord-interaktion.  Ett centralt tema är beräkningsmetoder och beräkningsstrategier med inriktning mot datorsimulering och verifiering mot uppmätta resultat.  Nyckelord: grundläggning, bärighet, sättning, jordmekanik, beräkningsmetoder, finita element

Sidansvarig: