lu.se

Byggvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Byggnadsmekanik

Byggnadsmekanik är ett basämne då kunskap om mekanik, d v s materiella kroppars rörelselagar, är grundläggande för att kunna konstruera byggnader och byggnadsverk (hus, bro, bil etc) på ett hållfast och beständigt sätt. Statiskt och dynamiskt belastade konstruktioner i olika material och -kombinationer, t ex trä, betong, gummi, ljudisoleringsmaterial, studeras via datorbaserade beräknings- och simuleringsmetoder, bl a Finita element-metoden (även utveckling). Nyckelord: konstruktioner, byggnadsverk, strukturmekanik, beräkningsmetoder, finita element, beräkningsmekanik

Sidansvarig: