lu.se

Byggvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Byggnadskonstruktion

Byggnadskonstruktion anlägger ett helhetsperspektiv på byggteknisk utformning av byggnader. Konstruktionens betydelse för energianvändningen, bärförmåga, beständighet, säkerhet och bra inneklimat studeras liksom samspelet dem emellan. Glas som bärande konstruktion, dess inverkan på energianvändning och termisk (temperaturer) komfort, är centralt. Nyckelord: effektbehov, solutnyttjande, solskydd, köldbryggor, fönster, glaskonstruktioner, bärförmåga, beständighet, fiberarmerade plaster, energianvändning, termisk komfort

Sidansvarig: